ธารน้ำใจ นำเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยบ้านแม่ระหัน

ธารน้ำใจ นำสิ่งของอุปโภคบริโภค และน้ำดื่มสะอาด จำนวนกว่า 300 แพ็ค บรรทุกใส่เรือ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทุ่งแม่ระหัน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก

สภ.วัดโบสถ์ จัดงานเกษียณอย่างสร้างสรรค์ ลอดซุ้มอุโมงค์ผักตำรวจพันธุ์ดี

ตำรวจ สภ.วัดโบสถ์จัดงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2 ตำรวจ อย่างสร้างสรรค์ ลอดซุ้มอุโมงค์ผักตำรวจพันธุ์ดี แจกช่อดอกบัวและพืชพันธุ์สวนครัวของโครงการ นอกจากจะลอดซุ้มกระบี่แล้วยังลอดซุ้มอุโมงค์ผักสวนครัวของโครงการตำรวจพันธุ์ดี มีการนำพรั่ว จอบ เสียม  มาเป็นยกให้ผู้เกษียณ ได้รอด มอบดอกบัวแทนดอกกุหลาบ อีกด้วย

ทุ่งบางระกำโมเดล พร้อมรับน้ำจากพายุ”โนรู”

สถานการณ์น้ำในทุ่งบางระกำโมเดล อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ทุ่งรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนของชลประทานปีนี้สภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ยังสามารถรองรับมวลน้ำเหนือและพายุโนรูที่กำลังลงมาสมทบในพื้นที่ได้อีกมาก ชลประทานเตือนประชาชนพื้นที่ราบต่ำเร่งเก็บสิ่งของพร้อมสัตว์เลี้ยงไว้บนที่สูง  ขณะที่วิถีชีวิตชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมต่างนำอุปกรณ์ใส่เรือออกหาปลาสร้างรายได้