เทศบาลพ้นวิกฤติน่านล้นตลิ่งบางระกำอ่วมน้ำยมท่วมหนัก

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลกวันที่ 4 สิงหาคม 2554 นายบรรดิษฐ์  อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ถือว่าขณะนี้เขตเทศบาลนครพิษณุโลกและเขตอ.เมืองพิษณุโลกพ้นวิกฤติแม่น้ำน่านล้นตลิ่งแล้ว ขณะนี้น้ำหลากจากจ.อุตรดิตถ์กำลังไหลผ่านเมืองพิษณุโลกแล้ว ในระดับความสูง 9 เมตร มีน้ำไหลผ่าน 1,045 ลบ.ม.ต่อวินาที และจะทรงระดับอย่างนี้ไปอีก 1-2 วัน ไม่เพิ่มขึ้นถึงจุดวิกฤติแน่นอน

ส่วนผลกระทบในเขตแม่น้ำยมนั้น อ.พรหมพิราม ได้รับผลกระทบจากการระบายลงสู่แม่น้ำยมสายเก่า น้ำจากคลองเมม หรือ แม่น้ำยมสายเก่า ได้ไหลล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่เกษตรเขตต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม ต.บ้านกร่าง อ.เมือง และ ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ ขณะที่ระดับของแม่น้ำยมที่อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกนั้น แม่น้ำยมได้เพิ่มระดับขึ้นเรื่อย ๆ เลยจุดวิกฤติไปแล้ว ที่สถานีวัดน้ำของกรมชลประทาน Y16 เวลา 06.00 น.4 สิงหาคม2554 แม่น้ำยมมีความสูง 8.30 เมตร มีน้ำไหลผ่าน 487 ลบ.ม.ต่อวินาที สูงเกินกว่าจุดวิกฤติที่ 7.15 เมตร ส่งผลให้แม่น้ำยมล้นตลิ่งและไหลท่วมพื้นที่บ้านเรือนราษฎร พื้นที่เกษตรในเขตต.คุยม่วง ต.ชุมแสงสงคราม ต.ท่านางงามและต.บางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นวงกว้าง

 

 

 

แสดงความคิดเห็น