คุยกับเรา Goodmoring Phitlok

ทำไม…ยางพารา….!

ช่วงเวลาไม่เกิน 10 ปี ยางพารา ได้เข้ามาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่แรงสุดๆ ของพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อปี 2552พบว่าภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกยางพาราไปแล้ว693,812 ไร่ จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดในบรรดา 17 จังหวัดภาคเหนือ อยู่ที่ 152,768 ไร่ ขณะที่ตัวเลขประมาณการคาดว่าพิษณุโลกมีพื้นที่ปลูกยางพาราไปแล้วร่วม 2 แสนไร่ และยังมีแนวโน้มการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยราคายางแผ่นดิบที่ทะยานไม่หยุด

เมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมอย่างข้าว ที่มีพื้นที่ปลูกต่อปีประมาณ 1 ล้านไร่แล้ว ยางพารา กำลังเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของเมืองพิษณุโลกอย่างเลี่ยงไม่ได้ ต่อไปผลผลิตของยางพาราจะเป็นตัวกำหนดแนวโน้มเศษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกเลยทีเดียว

ขณะที่กระแสการปลูกยางพาราในพิษณุโลก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีการแผ้วถางป่าโดยนายทุนต่างถิ่นอย่างหนักในแถบ อ.วังทอง อ.นครไทย ผู้ว่าฯ กองทัพและป่าไม้ ประสานกำลังการบุกรุกทำลายป่า แล้วจังหวัดทำไมต้องยางพารา….ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนคุ้มค่าขนาดไหน…..นายทุนมาผืนป่าถูกบุกรุกจริงหรือ…ติดตามรายละเอียดได้ในหน้าเศรษฐกิจพิษณุโลกฮ็อตนิวส์ดอดคอม

แสดงความคิดเห็น