บ้านบางบ้า อ.บางระกำ

เวิ้งน้ำบ้านบางบ้าอ.บางระกำ

บ้านบางบ้า ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกอยู่ใต้ผืนน้ำมาแล้วร่วมเดือน 15 สค.54

แสดงความคิดเห็น