รับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 


ที่ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับนายทรงธรรม  ฐิติปุญญา กรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้า สาขาพิษณุโลก ในโอกาสขอเข้าพบพร้อมมอบเงินจำนวน 150,000 บาทเพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวไปสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดพิษณุโลก สำหรับมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นมูลนิธิที่จังหวัดพิษณุโลกจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นแผ่นดินพระราชสมภพขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่สนใจจะร่วมบริจาคเงินเข้าสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกสามารถบริจาคได้ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิ ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก ธนาคารกรุงเทพ ประเภทบัญชีเงินฝากประจำ หมายเลขบัญชี 723 – 2 – 00599 – 6 โดยส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีมายังที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อทางมูลนิธิจะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น