ข่าวการศึกษา

มร.พส. แถลงข่าวฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่ “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แถลงข่าวฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่“100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด

ตรวจ ATK แก่กลุ่มครูในสังกัดเทศบาล ก่อนเปิดเรียนจันทร์นี้

เทศบาลนครพิษณุโลก ตรวจด้วยเครื่องมือ ATK แก่กลุ่ม ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง 5 แห่ง เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

เริ่มเปิดเรียนOn Site เทอมสองวันแรก วางมาตรการเข้มกันโควิด

จังหวัดพิษณุโลกเริ่มเปิดเรียน On Site เทอมสองเป็นวันแรก หลายโรงเรียนวางมาตรการเข้ม ส่วนมากใช้สลับวันเรียนและให้มาเรียนตามความสมัครใจ ขณะที่หลายแห่งยังขยายเวลาเรียนออนไลน์ออกไปอีก

ร.ร.จุฬาภรณฯตรวจเข้มนร.เข้าหอพัก พร้อมเปิดเรียน 15 พ.ย.นี้

โรงเรียนประจำในจังหวัดพิษณุโลก เริ่มรับนักเรียนเข้าหอพัก ดำเนินการคัดกรองเข้มตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมให้บันทึกการเดินทาง (Time Line) และใบแสดงการรับวัคซีน พร้อมตรวจ ATK นักเรียนและครูทุกคน มั่นใจพร้อมเปิดเรียน On Site วันจันทร์นี้ ในขณะที่โรงเรียนในตัวเมืองที่มีนักเรียนไปกลับ ขอเลื่อนการเปิด On Site ออกไปเนื่องจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในเขตตัวเมืองยังไม่ลดลง

3 โรงเรียนขนาดใหญ่ เลื่อนเปิด On Site 15 พ.ย

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก 3 โรงเรียน ประกาศขอเลื่อนการเปิด On Site ในภาคเรียนที่ 2 หลังพบคลัสเตอร์ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึงวันละเกือบ 100 ราย ขณะที่มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกให้สามารถเปิดเรียนได้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 64 นี้ได้

 มร.พส.วิจัยอุปกรณ์กระจายสารไล่แมลง และกระถางต้นไม้ที่จากใบยาสูบ จนภาคเอกชนซื้อนำไปต่อยอดเพื่อชุมชน

ผู้ประกอบการซื้อผลงานวิจัยอุปกรณ์กระจายสารไล่แมลง และผลงานกระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์ พร้อมต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นให้มากที่สุด