ข่าวการศึกษา

ชวนชม ชิม ช้อป งาน “NU Marketplace : U2T for BCG” จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ BCG

ชวนชม ชิม ช้อป การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ BCG “NU Marketplace : U2T for BCG” ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

แข่งขัน PTTEP English Quiz เพิ่มทักษาการใช้ภาษาให้นักเรียน

นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ชนะเลิศในการแข่งขัน  ภาษาอังกฤษ จัด PTTEP English Quiz จัดโดย ปตท.สผ. ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ ม.นเรศวร ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13