ข่าวการศึกษา

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4

เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัย

เปิดเรียน 100 % วันแรก ทุกโรงเรียนยังคุมเข้มการ์ดไม่ตก

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกเต็มรูปแบบ 100 % ทุกโรงเรียนยังคุมเข้ม การ์ดไม่ตก ด้วยมาตรการตรวจวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย ล้างเจลแอลกอฮอล์

ชื่นชม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มอบเสื้อสามารถนักเรียนเก่ง สอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม

น่าชื่นชม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก มอบเสื้อสามารถให้แก่นักเรียนเก่ง สอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่เรียนดีและตั้งใจเรียนจนทำให้ผลคะแนนการสอบออกมาดี และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน  

  Surgical Mask ถึงมือศึกษาธิการจังหวัด พร้อมแจกโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก ส่งมอบหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ทางการแพทย์ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปแจกจ่ายให้นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก วันละ 2,000 ชิ้น

จังหวัดพิษณุโลก เปิดสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 57 ตำแหน่ง

คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียนขนาดเล็ก ยังต้องการหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือสำหรับเด็กนักเรียน

พบโรงเรียนขนาดเล็ก ยังต้องการหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ สำหรับให้เด็กนักเรียนใช้ในโรงเรียน ในขณะที่ผู้ปกครองต้องรับภาระเพิ่มในการซื้อหน้ากากเด็กที่มาราคาค่อนข้างแพง

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก โรงเรียนต่าง ๆ เตรียมพร้อมมาตรการคัดกรอง 100 %

เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลกเตรียมพร้อมมาตรการคัดกรองป้องกันโควิด-19 แบบ 100 % ตรวจเช็คอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน บางโรงเรียนสอนเต็มทุกระดับชั้น ใช้วิธีแบ้งห้องให้มากขึ้น บางโรงเรียนแบ่งกลุ่มให้สลับวันมาเรียน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่วางมาตรการคัดกรองโควิด-19 พร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค.63

โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ วางมาตรการรักษาระยะห่างและการดูแลนักเรียน คัดกรองหลายขั้นตอนก่อนจะให้เด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียน

ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 กสศ.

เปิดตัวแล้ว ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563  ดึงหน่วยงาน/องค์กรชุมชน แก้ปัญหาการว่างงานสู่ความยั่งยืน

นักเรียนโรงเรียนจ่านกร้องร่วมชมปรากฎการณ์สุริยุปราคา

โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมชมปรากฎการณ์สุริยุปราคา ผ่านกล้องดูดาว และแว่นดูสุริยุปราคา โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนมาชมจำนวนมาก แต่เน้นเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโควิด