ข่าวการศึกษา

สัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดสัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45 ในหัวข้อ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง อาชีวศึกษาเอกชนยกกำลัง 2 สู่ Next Normal” เพื่อยกระดับอาชีวศึกษาเอกชนสู่สากล และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาต่อไป 

สพป พล1 จัดอบรม นร.เสริมสร้างพลังแผ่นดิน รักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมเสริมสร้างพลังแผ่นดินภูมิภาคพิษณุโลก ของการจัดอบรมเสริมสร้างพลังแผ่นดิน : ภูมิพิษณุโลก ให้แก่นักเรียนกว่า  3,000 คน ศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยเพื่อสร้างความรักความสามัคคีต่อผืนแผ่นดินไทย การสร้างการรับรู้และความตระหนักในและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 สพม.39 เปิดศูนย์ PLC center ชุมชนแห่งการเรียนรู้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เปิดอาคาร PLC Center สพม. 39 มีร้านกาแฟไว้นั่งจิบกาแฟแชร์ความคิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ศธจ.พิษณุโลก มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.และสถานศึกษาสีขาว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.และสถานศึกษาสีขาว

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 มอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนใน จ.พิษณุโลก จำนวนกว่า 1 ล้านบาท

ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงินกว่า  1,000,000 บาท

อบจ.พิษณุโลกร่วมมืออาชีวศึกษาจัดหลักสูตรวิชาชีพให้นักเรียน

อบจ.พิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

คึกคักแย่งกันซื้อตลาดนัดมือสองนักเรียน ป.5 ร.ร.จ่าการบุญ

โรงเรียนจ่าการบุญ จ.พิษณุโลกจัดกิจกรรมตลาดนัดมือสองนักเรียน ป.5 ทั้งชั้นเรียน 54 แผงร้านค้า นักเรียนทั้งโรงเรียนแห่กันซื้อเต็มไปหมด เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติจริงในการทำธุรกิจค้าขาย ให้เรียนเรียนรู้จักนำสิ่งของเก่ามาสร้างให้เกิดคุณค่า

มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  จัดกิจกรรมราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกงาน  ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดกิจกรรมราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก  เพื่อความเป็นสิริมงคลของคณาจารย์  พนักงาน  ศิษย์เก่า  และนักศึกษา

PHHS Internship โอกาสที่ดีระหว่างฝึกงาน

โอกาสที่ดีมาถึงแล้ว โรงเรียนการโรงแรมและการบริการ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ หรือ MOU กับ โรงแรมในเครือ SP Hotels Group เพื่อสร้างโอกาสที่ดีระหว่างฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ร่วมถึง สร้างเครือข่ายพันธมิตรโรงแรมชั้นนำต่างๆ ในประเทศ สู่พัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาด้านการโรงแรมและการบริการสู่ระดับสากลต่อไป