ข่าวการศึกษา

 34 ครูคืนถิ่นพิษณุโลก รายงานตัวครบ 100 %

บรรยากาศรายงานตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นราชการครู ที่พิษณุโลก มีครูคืนถิ่นมารายงานตัว 34 คน ครบ 100%

กลุ่มศิลปินกราฟฟิตี้ พ่นงานศิลป์ สะท้อนปัญหาสังคม

ศิลปินกราฟฟิตี้ พ่นงานศิลปะบนผนังปูน แสดงผลงาน นำเคสของเด็กนักเรียนของอำเภอหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ที่ออกจากโรงเรียนมาสะท้อนปัญหาสังคม หวังสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กที่ออกกลางคัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา 

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  จัด งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา  ประจำปี 2562  RMUTL Open House

 มน.ยกระดับคุณภาพชีวิต เร่งส่งเสริม 30 อาชีพ สร้างรายได้ ปชช.

มหาวิทยาลัยนเรศวร ยกระดับคุณภาพชีวิต เร่งส่งเสริม 30 อาชีพ เน้นสร้างรายได้ตอบสนองประชาชน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง