ข่าวการศึกษา

กูเกิล จัดอบรมใช้เครื่องมือเพื่อการเลือกตั้ง 62 แก่สื่อมวลชน

กูเกิล ประเทศไทย จัดอบรมความรู้การใช้เครื่องมือเพื่อให้นักข่าวภูมิภาคนำไปใช้ในการทำข่าวเลือกตั้งที่จะมีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านข่าวอย่างรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น  

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิจัยลูกประคบสมุนไพร สำหรับเซลลูไลท์สำเร็จ

คณะวิจัยจากสถาบันวิจัยเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิจัยลูกประคบสมุนไพรไทย สำหรับเซลลูไลท์สำเร็จ