ค่ำนี้มีนัดกับผวจ.ที่ต.วังอิทก

ค่ำนี้มีนัดผู้ว่าฯต.วังอิทก

จังหวัดพิษณุโลก ออกให้บริการประชาชนตามโครงการมหาดไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุข และจังหวัดเคลื่อนที่ “ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน” ที่วัดกลางสุริยวงศ์หมู่ที่ 5 ตำบลววังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีการนำบริการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน สนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวง มหาดไทย ในการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. 17 สิงหาคม 2554        เป็นต้นไป

 

ค่ำนี้มีนัดผู้ว่าฯต.วังอิทก

ในช่วงบ่ายของ นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/ผอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถวายผ้าป่าสามัคคี มอบถุงน้ำใจ พบปะปราศรัย กับประชาชน ประชุมร่วม กับอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นฯ รับฟังปัญหาความต้องการของพื้นที่เพื่อหาทางช่วยเหลือแก้ไขให้กับราษฎรและพื้นที่ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีการนำเสนอปัญหาความต้องการของพื้นที่

 

ค่ำนี้มีนัดผู้ว่าฯต.วังอิทก

ได้แก่ ต้องการให้สร้างถนนลาดยาง 3 สาย คือ สายพนังกั้นน้ำชลประทาน-สุดเขตตำบลวังกิทก หมู่ 11 สายวังอิทก-วังโปร่ง หมู่ 3 และสายหนองเต่าดำ หมู่ 4 ต้องการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านวังดาน ตำบลบางระกำ-บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 9 ต้องการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย พล 3154 บ้านวัดกลาง-บ้านหนองพันต่าง และต้องการให้ขุดลอกคลองที่ตื้นเขินในตำบลวังอิทก คือ คลองคต และคลองไหล่โพธิ์ เนื่องจาก อบต.มีงบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงและหาทางช่วยเหลือแก้ไขให้กับพื้นที่     ต่อไป และในช่วงเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำทีมจังหวัดแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์กับทีมอำเภอบางระกำ และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับราษฎรในหมู่บ้าน      แบบข้าวหม้อแกงหม้อ เพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างราชการกับประชาชน และกองทัพภาคที่ 3 ได้แสดงดนตรีเพื่อความบันเทิงของประชาชนในพื้นที่ “ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จับมือทหารพบชาวบ้านยามเย็น” สำหรับตำบลวังอิทก มีจำนวนประชากร 4,415 คน 1,257 ครัวเรือน

ค่ำนี้มีนัดผู้ว่าฯต.วังอิทกค่ำนี้มีนัดผู้ว่าฯต.วังอิทก

                                                            ข่าว/ภาพ-ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น