ฝนตก 3 ชั่วโมงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล

 

เมื่อเวลา 20.45 น. วันที่ 19 ส.ค. 54 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดฝนตกตั้งแต่เวลา 17.00 น. ในพื้นที่เมืองพิษณุโลก ทำให้น้ำฝนท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยเฉพาะถนนสายบรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ระดับน้ำท่วมขังสูง กว่า 50 เซนติเมตร  ทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างลำบาก  รถจักรยานยนต์หลายคันเครื่องดับเนื่องจากน้ำเข้าเครื่อง ต้องจูงกันฝ่าสายฝน เพราะฝนตกลงมาอย่างไม่หยุด

ฝนตกหนัก

สาเหตุจากการท่วมขังของน้ำฝนครั้งนี้  เนื่องจากระดับแม่น้ำน่านสูงกว่า 10 เมตร ทำให้ระดับแม่น้ำน่านดันท่อระบายน้ำสูงขึ้น  และส่งให้ไม่สามารถระบายน้ำเสียลงแม่น้ำน่านได้ เพราะระดับแม่น้ำน่านสูงกว่าท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาท่วมขังในผิวถนนหลายสาย หากฝนตกไม่หยุดในคืนนี้ อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรง เพราะน้ำจะไหลท่วมพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ย่านธุรกิจสำคัญ ทางเทศบาลยังสูบน้ำจากท่อระบายลงแม่น้ำน่านตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันน้ำเอ่อท่วมเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

ฝนตกหนักน้ำท่วมถนน

แสดงความคิดเห็น