เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากช่วยผู้ประสบภัยอ.พรหมพิราม

เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา   ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยอันเนื่องมาจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “นกเตน” ทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส่งผลให้มีน้ำปริมาณมากไหลเอ่อท้นเข้าท่วมพื้นที่ ทำความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณะประโยชน์

เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก

โดยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทานมูลของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย  ไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม ณ วัดวังขี้เหล็ก ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  โดยถวายถุงยังชีพพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 8 ชุด และมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจำนวน 250 ชุด    จังหวัดพิษณุโลก  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 ส่งผลให้ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก สำหรับพื้นที่อำเภอพรหมพิราม ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมรวม 12 ตำบล 123  หมู่บ้าน ราษฏรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 3,000 ครัวเรือน 12,000  คน พื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหาย 79,360 ไร่ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก  ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งภาคเอกชน  ได้นำสิ่งของเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในระยะยาวจะได้หามาตรการแก้ไขปัญหาต่อไป

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก-ภาพ/ข่าว

แสดงความคิดเห็น