คนไม่เอาเขื่อน

น้ำท่วมต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก

น้ำท่วมพิษณุโลกปีนี้มีสองกระแส กลุ่มคนอยากได้เขื่อน กับกลุ่มคนไม่เอาเขื่อน วันนี้พี่น้องผู้อยู่ท้ายเขื่อนใหญ่ มีความเห็นบนโลกออนไลน์ มีเขื่อนแล้วน้ำก็ท่วม

สิงหาคม 2554 พี่น้องบางระกำ ชาวนาสุโขทัย เกษตรกรอีกมากมายในเขตภาคเหนือตอนล่าง พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร ออกมาเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น จ.แพร่ ปีนี้ แม่น้ำยมมามาก และมาเร็ว ไหลท่วมนาข้าวเสียหายหลายแสน พี่น้องผู้ทนทุกข์จากน้ำท่วมมองว่า มีแก่งเสือเต้นแล้วจะบรรเทาอุทกภัยได้บ้าง

รมว.เกษตรก็มาเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยน้ำท่วม บอกว่า แก่งเสือเต้นปัญหามาก ผลกระทบเยอะ ทั้งคน สิ่งแวดล้อม กำลังศึกษาอ่างเก็บน้ำยมตอนบน ยมตอนล่าง เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำยม แต่ที่แน่ ๆ พ่อเมืองพิษณุโลกเสนอไอเดียทางด่วนน้ำ ผันยมลงน่าน นายกหญิงฯก็เห็นคล้อย ให้ไปทำบางระกำโมเดลมาเลย ขอบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำภัยแล้งลุ่มน้ำยมทั้งระบบ

บางระกำขอแก่งเสือเต้น

เอาเขื่อน ไม่เอาเขื่อน เป็นประเด็นถกกันมาก แน่ ๆ ฝ่ายเอาคือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ส่วนฝ่ายไม่เอาเขื่อนคือเอ็นจีโอ และผู้ได้รับผลกระทบ

ผมเองทำข่าวละแวกนี้ น้ำหนักก็ทำข่าวไปทางผู้ต้องการเขื่อนแก่งเสือเต้นมากหน่อย เนื่องจากพื้นที่หากินทำข่าวอยู่พิษณุโลก แต่ช่วงนี้เจอกลุ่มเพื่อน ๆ พี่ ๆ ผู้อยู่ท้ายเขื่อน เป็นเขื่อนใหญ่ ๆ อย่างเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิต์ และ เขื่อนแควน้อย จ.พิษณุโลก บ้านเขา พรรคพวกเขา อาศัย อยู่ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก เขามีสองเขื่อนอยู่ต้นน้ำ แต่บ้านเขากำลังถูกน้ำท่วมอย่างหนัก ลองดูความเห็นบนโลกออนไลน์ คนอยู่ท้ายเขื่อน ดูบ้าง

แสดงความคิดเห็น