น้ำนองเต็มตลิ่ง

วัดใหญ่น่านสูง

ย่ำค่ำ 25 สิงหาคม 2554 กรรณิการ์  สิงหะ ทีมข่าวพิษณุโลกฮอทนิวส์ ตระเวนตรวจสอบสภาพแม่น้ำน่าน เก็บภาพยามค่ำคืนหน้าวัดใหญ่ บรรยากาศน้ำนองเต็มตลิ่ง

แสดงความคิดเห็น