น้ำท่วมปีนี้กระทบกระเทือนจิตใจเกษตรกรอย่างมาก

น้ำท่วมนาข้าวอ.บางระกำ

จังหวัดพิษณุโลก มีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหลักมานานแล้ว และปัจจุบันข้าวก็ยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของจังหวัด แต่ละปีมีผลผลิตข้าวนาปีและนาปรังร่วม 1 ล้านไร่ และทุกปีจะได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมภัยแล้งมิใช่น้อย แต่สิงหาคม 2554 ภัยธรรมชาติมาเร็วและมาแรงกว่าที่คาดคิด โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวในลุ่มน้ำยม 3 อำเภอ ปีนี้ น้ำจากแม่น้ำยมมาเร็วกว่าทุกปี และมีการคลาดเคลื่อนในการลงมือปลูกข้าวนาปรังรอบนี้ล่าช้า ส่งผลให้นาข้าวที่ใกล้เก็บเกี่ยวถูกน้ำท่วมเสียหายแสนกว่าไร่

วิศว วิศวชัยวัฒน์ ปธ.หอการค้าจว.พิษณุโลก

ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นมา จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่น้ำท่วมได้แก่ อ.พรหมพิราม จำนวน 79,360 ไร่, อ.บางระกำ จำนวน 79,349 ไร่ อ.เมือง จำนวน 20,000 ไร่ รวมทั้ง 3 อำเภอ (21ตำบล 117 หมู่บ้าน) จำนวน 178,709 ไร่ (หรือจำนวน 7,107ครัวเรือน) เป็นพื้นที่เกษตรในลุ่มน้ำยมทั้งหมด

นายวิศว  วิศวชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ประเมินว่า น้ำท่วมพิษณุโลกปีนี้ ส่งผลกระทบต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพิษณุโลกแน่นอน เนื่องจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้ ได้ท่วมนาข้าวที่ใกล้เก็บเกี่ยวร่วม 100,000 ไร่  ล้วนเป็นนาข้าวที่เหลือเวลาอีก 1-2 สัปดาห์ก็จะเก็บเกี่ยวได้ เมื่อคำนวณถึงโอกาสที่จะขายข้าวได้ตันละ 8,000-10,000 บาท ประเมินคร่าว ๆ ว่า จังหวัดพิษณุโลกสูญเม็ดเงินจากภาคการเกษตรในปีนี้ไปประมาณ 800-1,000 ล้านบาท ซึ่งต้องรอตัวเลขที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากน้ำลดและมีการสำรวจความเสียหายที่แน่ชัด

นายวิศว เผยต่อว่า เม็ดเงินที่สูญไปอาจจะกระทบกับภาคธุรกิจของจังหวัดพิษณุโลกไม่มาก เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีภาคพาณิชย์และบริการ ภาคธุรกิจท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และเป็นตัวหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของจังหวัด เมื่อเทียบกับจังหวัดสุโขทัยแล้ว พิษณุโลกได้รับผลกระทบในภาคธุรกิจน้อยกว่ามาก สุโขทัยเจอน้ำท่วมทั้งพื้นที่เกษตร และพื้นที่เศรษฐกิจ

น้ำท่วมนาข้าวบางระกำ

“แต่สำคัญที่สุด ทุกคนต้องตระหนักและใส่ใจอย่างมาก นั่นคือ น้ำท่วมปีนี้ กระทบกระเทือนจิตใจพี่น้องเกษตรกรอย่างมาก ที่ต้องเห็นนาข้าวใกล้เก็บเกี่ยวจมน้ำหายไปโดยไม่สามารถทำอะไรได้ ภาคเกษตรเครียดมากจากการสูญเสีย หนี้สิน เป็นความเสียหายทางจิตใจที่ไม่สามารถประเมินออกมาเป็นตัวเลขได้”

ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก เผยต่อว่า แค่การชดเชยนาข้าวเสียหายไร่ละ 606 บาทนั้นไม่เพียงพอแน่ ชาวนามีต้นทุนต่อไร่ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ในส่วนนี้รัฐบาลต้องเร่งพิจารณาเพิ่มเงินชดเชยให้ภาคเกษตรมากกว่านี้ เร่งพิจารณาการลดหนี้ ลดดอกเบี้ย ลูกค้าธกส.ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

และทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูสภาพจิตใจของพี่น้องเกษตรผู้สูญเสีย การมาแจกของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ แต่อยากให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร โดยเฉพาะ เจ้าหนี้เกษตรกร ภาคธุรกิจจำหน่ายพันธุ์ข้าว ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นผู้ให้สินเชื่อเกษตรกรนำปัจจัยการผลิตมาลงทุนก่อน ช่วยลดหนี้ให้กับเกษตรกรที่นาข้าวได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปีนี้ จะยืดเวลาการชำระหนี้ หรือลดหนี้บางส่วน พ่อค้านักธุรกิจต้องร่วมมือร่วมใจกัน

กว่าจะได้ข่าวแต่ละเม็ด

ต่อข้อถามเรื่องบางระกำโมเดล ที่นายกรัฐมนตรี ยกเป็นวาระสำคัญให้จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่นำร่องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งแบบบูรณาการนั้น ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก มองว่า จริง ๆ แล้วจังหวัดสุโขทัยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากแม่น้ำยมครั้งนี้มากกว่าจังหวัดพิษณุโลก เพียงแต่ว่าชื่อบางระกำ มันดูทุกข์ระกำมากกว่า ส่วนสุโขทัยชื่อจังหวัดแปลว่าอรุณรุ่ง และไม่ว่าจะเป็นอะไร ขอให้ทำจริงจัง ในระยะสั้นเป็นแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่ระยะยาวตนยังมองไม่เห็นเลยว่ามีการพูดถึงเรื่องแหล่งกักเก็บน้ำของลุ่มน้ำยม ที่จะบรรเทาน้ำท่วม ช่วยเรื่องภัยแล้ง ในแต่ละปี รัฐใช้เงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม มากกว่าเงินที่จะลงทุนสร้างอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำยม

กว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ด

แสดงความคิดเห็น