เร่งช่วยผู้ตกสำรวจน้ำท่วมบางระกำโมเดลยังตอบโจทย์ไม่ได้

ช่วยเหลือผู้ตกสำรวจ

วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยขบวนกรองค์กรชุมชน จ.พิษณุโลก ที่ตั้งสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชั่วคราว ในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายสัญชัย  ฐิติปุญญา รองนายกอบจ.พิษณุโลก มอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ตกสำรวจ ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

 

นายณัฐวุฒิ  อุปปะ ผู้ประสานงาน ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยขบวนกรองค์กรชุมชน จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลก ภาคองค์กรประสานมีความห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อนจากน้ำท่วม จึงรวมตัวกันจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขบวนกรองค์กรชุมชน จ.พิษณุโลกขึ้นมา ใช้สำนักงานกศน.เป็นที่ตั้งศูนย์ชั่วคราว เริ่มออกสำรวจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้ 1 สัปดาห์แล้ว และคาดว่าจะดำเนินการต่อไปในระยะ 2 เดือนข้างหน้า

ช่วยเหลือผู้ตกสำรวจ

 

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ยังมีผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตกสำรวจ ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐจำนวนหนึ่ง ประมาณ 300 คน สาเหตุจากทะเบียนบ้าน จากเลข 13 หลักของบัตรประชาน ที่เดิมเป็นครอบครัวใหญ่ แต่เมื่อแยกครอบครัว แต่ไม่ได้แยกทะเบียนบ้าน เมื่อได้รับความช่วยเหลือก็ได้รับชุดเดียว และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ ยังพบผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมและควรต้องดูแลเป็นพิเศษ ในเหตุภัยพิบัติเร่งด่วน ผู้สูงอายุ คนพิการ เมื่อสำรวจพบ ระบบการจัดการผู้พิการไม่ครอบคลุม ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนในการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ผู้พิการควรจะมีผู้ดูแลด้วย ได้ประสานงานกับภาคเอกชนและภาครัฐมาให้การช่วยเหลือ  ยกตัวอย่างเช่น ม.15 ต.บางระกำ มี 200 หลังคาเรือน มีผู้ตกสำรวจประมาณ 98 หลังคาเรือน และผู้พิการประมาณ 20 คน ก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ พาะ 1 หมู่บ้าน แต่ช่วงนี้น้ำท่วมครอบคลุมทุกตำบล คาดว่าจะมีผู้เดือดร้อนที่ยังตกสำรวจอีกค่อนข้างมาก

 

ช่วยเหลือผู้ตกสำรวจ

 

นายณัฐวุฒิ เผยต่อว่า  ในระหว่างภาครัฐกำลังดำเนินโครงการบางระกำโมเดล ชาวบ้านอยู่กันอย่างไร บางระกำโมเดลเป็นงานของหน่วยงานภาครัฐ แต่ภาคประชาชนยังเดือดร้อนเหมือนเดิม ปัญหาคือวันนี้ คนภายนอกมองว่าบางระกำโมเดลเดินแล้ว มองว่าคนบางระกำสบายแล้ว หน่วยงานทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ แต่จริง ๆ แล้ว มันเกิดกรณีว่าทุกคนคิดอย่างนี้หมด กลายเป็นว่าปีนี้ชาวบางระกำหนักกว่าเดิม

 

นอกจากนี้ ข้อมูลต่าง ๆที่มาถึงชาวบ้าน ทั้งระดับน้ำ ภัยพิบัติจากแหล่งน้ำต้นทุน ข้อมูลที่มาถึงชาวบ้าน แหล่งต้นน้ำ การผันน้ำ แผนการรับมือเป็นอย่างไร ข้อมูลอย่างนี้ชาวบ้านต้องรู้ เป็นข้อมูลรายวัน การช่วยเหลือของภาครัฐต้องไม่ออกมาแบบสังเคราะห์และเยียวยา ถ้าบางระกำจะเป็นระบบให้ดี บางระกำต้องมองภาคประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่มองการบริหารจัดการของภาครัฐ  ถ้ารับฟังปัญหาจากข้างล่าง ระดับผู้เดือดร้อนจริง ๆ แล้วนำไปเป็นนโยบาย จะเป็นนโยบายที่ตรงใจ แก้ไขปัญหาของประชาชนได้ แต่ถ้าเป็นการทำงานที่ต่างคนต่างทำ ปัญหาบางระกำ 30-40 ปี ก็จะมีน้ำท่วมเหมือนเดิม ถึงแม้ว่าจะมีบางระกำโมเดลแล้วก็ตาม

 

นายสัญชัย  ฐิติปุญญา รองนายกอบจ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า อบจ.พิษณุโลกพร้อมอกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกอำเภอ ช่วงนี้ในระยะเร่งด่วน ได้ออกมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และในระยะยาว อบจ.จะเข้ามาช่วยฟื้นฟูอาชีพ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วย

แสดงความคิดเห็น