รร.วัดเมมฯเปิดสอนแล้วหลังจากปิดน้ำท่วมมา 3 สัปดาห์

นั่งเรือมาเรียนรร.วัดเมมสุวรรณาราม

วันที่ 1 กันยายน 2554  สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลก  ในเขตลุ่มแม่น้ำยมปริมาณน้ำในแม่น้ำ เริ่มลดลง  แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่  โดยเฉพาะที่ อำเภอบางระกำ  และอำเภอพรหมพิราม  ที่ก่อนหน้านี้มีการสั่งปิดโรงเรียนอย่างไม่มีกำหนด ไปทั้งสิ้น จำนวน 10 โรงเรียน 

 

แต่ในวันนี้ ในส่วนของโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  หลังจากก่อนหน้านี้ มีน้ำท่วมสนาม และถนนทางเข้าโรงเรียนสูงกว่า 1 เมตร  และได้ปิดเรียนมาเป็นเวลากว่า 3 สัปดาห์  ในวันนี้ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนตามปกติ แม้ว่าระดับน้ำจะลดลงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  โดยนักเรียนในระดับชั้น ป.4 – ป.6  และคณะครู ยังต้องนั่งเรือจากถนน เข้ามาถึงอาคารเรียน โดยทางโรงเรียนได้ใช้เชือกผูกที่รั้วหน้าโรงเรียน โยงกับอาคาร  เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถดึงเชือกลากเรือเข้าไปที่อาคารได้สะดวกขึ้น ส่วนในชั้นเด็กเล็ก ป.1 – ป.3  ยังใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียน  เนื่องจากเกรงอันตรายจากน้ำ   ซึ่งบรรยากาศของการเปิดเรียนวันแรก  เด็ก ๆ ต้องช่วยกันทำความสะอาด  ห้องเรียนและอาคารเรียน   ก่อนจะมีการเรียนการสอนตามปกติ 

นั่งเรือมาเรียนรร.วัดเมมสุวรรณาราม

 

 

 

นายวัชรินทร์  ทับทองหลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้เปิดเผยว่า  สาเหตุที่ต้องเปิด ให้นักเรียนมาโรงเรียน ทั้งที่ น้ำยังลดลงไปไม่มาก  เนื่องจากเกรงว่าหากปิดเรียนไปนานกว่านี้ จะมีผลกระทบต่อการเรียนรู้  และการสอบวัดผลทางวิชาการ  โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้น ป.6 และ ป.3  ที่จะต้องมีการสอบวัดผล พร้อม ๆ กับโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น