อ.คณะมนุษย์ฯมน.คว้ารางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยดีเด่น

รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบเกียรติบัตรปูชนี   ยบุคคลด้านภาษาไทยและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2554 จากนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สำหรับในปีนี้อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับ  2 รางวัล

รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์วนิดา บำรุงไทย ได้รับรางวัลด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาษ เพ็งพุ่ม ได้รับรางวัลด้านผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  ณ ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

 

 

ข่าว / ภาพ  – งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

แสดงความคิดเห็น