อบจ.สองแควช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

            วันที่ 2 กันยายน 2554 นายสัญชัย ฐิติปุญญา รองนายก อบจ.พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชีวิตความเป็นอยู่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน พร้อมมอบเงินสงเคราะห์และถุงยังชีพ จำนวน 3 ราย ได้แก่
            1.นางพิมพร มะธิเกาปะ อายุ 45 ปี ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เลขที่ 435/97 หมู่ 8 ต.อรัญญิก ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเช่าเลขที่ 104/58 หมู่ 8 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก ภายในครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกัน 3 คน ประกอบด้วย นางพิมพรฯ นางสาวเทวิกา ทัพซ้าย บุตรสาว อายุ 19 ปี และเด็กหญิงฑิฆัมพร นามปัญญา หลานสาว อายุ 5 ปี ซึ่งพิการแต่กำเนิด น้ำคั่งในสมอง ศีรษะโต พูดไม่ได้ ทรงตัวไม่ได้ ร่างกายเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ นางพิมพร จะนำหลานสาวไปฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.อรัญญิก โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 มาช่วยฝึกพัฒนาการเดือนละ 1 ครั้ง รายได้ส่วนใหญ่ในครอบครัวมาจากการประกอบอาชีพของนางสาวเทวิกา เดือนละ 4,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว ส่วนนางพิมพร ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เพราะต้องคอยดูแลหลานตลอดเวลา
            2.นายปริยากร จันทร์จับ อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 96/6 หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ภายในครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย นายปริยากร จันทร์จับนางนงลักษณ์ จันทร์จับ อายุ 49 ปี มารดา นางสาวสุกัญญา จันทร์จับ อายุ 18 ปี น้องสาว และนายดอกไม้ เลิศวงศ์ อายุ 38 ปี บิดาเลี้ยง สภาพบ้านมีลักษณะเป็นบ้านไม้ หลังคาสังกะสี สภาพผุพัง นายปริยากร ป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ต้องเข้ารับยาที่โรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันไม่สามารถประกอบอาชีพได้เพราะร่างกายอ่อนแอ โดยจะออกไปขอทานตามตลาดเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
            3.นางสาวคลังเงิน วังสัจจา อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 192/1 หมู่ 13 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก ภายในครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกัน 2 คน คือ นางสาวคลังเงิน และ นางสงวน วังสัจจา อายุ 76 ปี มารดา สภาพบ้านเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง มีผนังเพียง 2 ด้าน หลังคาทำด้วยสังกะสี สภาพบ้านทรุดโทรม  นางสาวคลังเงิน พิการตั้งแต่กำเนิด แขนพับ มืองอ เคลื่อนไหวไม่ได้ ขาทั้งสองข้างสั้น พับงอไม่ได้ เท้างอเคลื่อนไหวไม่ได้ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มารดาต้องประกอบอาหารและป้อนอาหารให้ และมีความลำบากในการขับถ่าย ต้องพยายามเคลื่อนย้ายตนเองไปตามร่องพื้นไม้กระดานของบ้านแล้วขับถ่ายลงพื้นด้านล่างตัวบ้าน จากนั้นมารดาจะลงไปเก็บและทำความสะอาด ซึ่งมารดาได้ปฏิบัติอย่างนี้ตลอด 40 ปี  มารดาร่างกายไม่แข็งแรงหลังค่อม เป็นโรคลำไส้ตีบ ส่วนนางสาวคลังเงิน เคยเข้ารับการผ่าตัดมดลูกเนื่องจากมีอาหารเลือดออกผิดปกติ และต้องไปพบแพทย์เป็นระยะ รายได้ในครอบครัวมีเพียงเบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวม 1,000 บาท
            อบจ.พิษณุโลก มอบเงินสงเคราะห์ รายละ 2,000 บาท ถุงยังชีพ และชุดยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ผู้ประสบปัญหาหาความเดือดร้อน พร้อมกันนี้ นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา นายก อบจ.พิษณุโลก ได้มอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอีกรายละ 2,000 บาท
………….(ขอบคุณ ปชส. อบจ.พิษณุโลก)

แสดงความคิดเห็น