มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก มอบถุงยังชีพพระราชทานน้ำท่วม

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเอาถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก ไปถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 29 ชุด และมอบช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านบึงเวียน หมู่ที่ 7 ตำบลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 111 ครอบครัว ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมจากสถานการณ์แม่น้ำยมและแม่น้ำน่านล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้อำเภอบางกระทุ่ม ของจังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ถูกน้ำท่วม 9 ตำบล 72 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,170 ครัวเรือน มีพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมประมาณ 9,700 ไร่ ซึ่งขณะนี้ทางอำเภอกำลังเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อรวบรวมสรุปและให้การช่วยเหลือเยียวยาอย่างรวดเร็วตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีที่ได้มอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับสถานการณ์โดยรวมของจังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมและได้รับผลกระทบ จำนวน 9 อำเภอ 84 ตำบล 670 หมู่บ้าน ถนนในหมู่บ้าน ตำบล ถูกน้ำท่วมเสียหาย 32 สาย พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมกว่า 3 แสนไร่ โรงเรียนถูกน้ำท่วม 7 แห่ง และมีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วม จำนวน 5 รายแล้ว

แสดงความคิดเห็น