น้ำท่วม!เลิกเลี้ยงปลากระชังร่วมสิบราย 30 กระชัง

วันนี้(7 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้ขณะนี้แม่น้ำน่าน  จะมีอยู่ในระดับทรงตัว  แต่น้ำกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว และ มีสีขุ่นแดงจากดินโคลนภูเขา   และ มีแบคทีเรียจำนวนมาก   ส่งผลกระทบต่อปลาในกระชัง   โดยเฉพาะปลาที่มีอายุระหว่าง  3   – 4   เดือน   ปรับตัวเข้ากับสภาพน้ำไม่ทัน   จึงสำลักน้ำ  และ ขาดอากาศหายใจ   แต่ละกระชัง   จะมีปลาทยอยตายวันละ  300 –  500 ตัว

 

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง หมู่   10   ตำบลโคกสลุด  อำเภอบางกระทุ่ม ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงปลารายใหญ่   กล่าวว่า   ขณะนี้   ได้รับผลกระทบต่ออาชีพเลี้ยงปลามาก   เกษตรกรบางราย    นำปลาชุดใหม่   ที่ผ่านการอนุบาลจนแข็งแรงอายุประมาณ   3  เดือน   ลงปล่อยในกระชัง    แต่ปลาทยอยตายเกือบทั้งหมด    บางรายจากที่เลี้ยงไว้  30 กระชัง   กระชังละ  800 – 1,000 ตัว  ปลาตายทุกวัน    เหลือเพียง 1 – 2 กระชังเท่านั้น   ขณะนี้เกษตรกรร่วม 10  ราย   จำเป็นต้องเลิกเลี้ยงปลาชั่วคราวแล้ว  และ  เกษตรกรอีกหลายราย  กำลังรอดูท่าทีว่าอาจจะหยุดเลี้ยงเช่นกัน    จนกว่าระดับน้ำจะเข้าสู่สภาวะปกติ

แสดงความคิดเห็น