ผลเลือกตั้งนายกอบต.ชุมแสงสงครามและหนองกุลา

คนชนบทตืื่นตัวการเมืองมากกว่าคนเมือง

ในวันที่ 4 กันยายน 2554 จังหวัดพิษณุโลกมีการเลือกตั้งท้องถิ่นหลายแห่ง เทศบาลนครพิษณุโลก กำหนดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก ผลปรากฏว่า ผู้สมัครสท.จากคณะลูกนเรศวร ที่มีนางเปรมฤดี   ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกเป็นหัวหน้าคณะได้รับเลือกเข้ามายกทีมทั้งหมด 4 เขต 24 คน นอกจากนี้ในวันเดียวกัน ยังมีการเลือกตั้งท้องถิ่นอีกหลายแห่ง ได้รับความสนใจจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงพอสมควร

 

ที่ตำบลชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ผลการเลือกตั้งนายกอบต.ชุมแสงสงคราม นายฉลาด  ยังเจริญ ได้ 2,155 คะแนน นายสมยศ  ชื่นบางบ้า ได้ 1,978 คะแนน นางเนตร  ชื่นบางบ้า ได้ 9 คะแนน

 

ที่ตำบลหนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ผลการเลือกตั้ง นายสุเทพ  จิตต์รำพึง ได้ 3,697 คะแนน นายกิตติพงศ์  คำวัดไทร ได้ 1,112 คะแนน นายวรชัย  ศุภกิจเจริญ ได้ 1,987 คะแนน นายประเสริฐ  ชัยบำรุง ได้ 49 คะแนน และนายพล  ไพรพรึก ได้ 15 คะแนน

 

ส่วนที่ม.13 บ้านหนองปลาไหล ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก มีการเลือกตั้งส.อบต.แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 คน ผลการลงคะแนน นายสมอง  จอยพุก ได้ 178 คะแนน นางสีนวล  วรรณะ ได้ 149 คะแนน

 

ขณะที่อบต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก มีการเลือกตั้งส.อบต.แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 คน ผลการลงคะแนน น.ส.มธุรส  พานทอง ได้ 110 คะแนน นางชยันชร  พุ่มพร ได้ 107 คะแนน และน.ส.อนันต์  เพชรเกตุ ได้ 53 คะแนน

แสดงความคิดเห็น