น้ำท่วมรร.วังพิกุล

น้ำท่วมรร.วังพิกุล8กย.54

น้ำท่วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในรร.วังพิกุล ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เช้า 8 กันยายน 2554 สูง 1 เมตร ชาวบ้านอาศัยจังหวะน้ำหลากทอดแหจับปลา

แสดงความคิดเห็น