ค่ำนี้มีนัดผวจ.พบประชาชนต.จอมทอง

ค่ำนี้มีนัดผวจ.พบประชาชนต.จอมทอง

บ่าย ๆ ถึงค่ำ 7 ก.ย.2554 นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำหน่วยงานราชการของจังหวัดพิษณุโลกและเหล่ากาชาดจังหวัดออกไปให้บริการประชาชนที่บริเวณโรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในโครงการ

ค่ำนี้มีนัดผวจ.พบประชาชนต.จอมทอง
ค่ำนี้มีนัดผวจ.พบประชาชนต.จอมทอง

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน ซึ่งจัดขึ้นทุกเดือนหมุนเวียนไปตามอำเภอต่างๆ เพื่อนำงานบริการของรัฐไปบริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับความสะดวกและรับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการบำรุงขวัญให้กำลังใจราษฎรเนื่องจากพื้นที่หลายอำเภอกำลังประสบปัญหาภัยน้ำท่วม

ค่ำนี้มีนัดผวจ.พบประชาชนต.จอมทอง

 

การออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้นอกจากมีการบริการงานด้านต่างๆของหน่วยงานภาครัฐแล้ว ยังได้มอบถุงธารน้ำใจให้กับราษฎรผู้ที่ขาดแคลนของตำบลจอมทอง มอบพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร ส่วนเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกก็ได้นำเอาเครื่องแบบชุดนักเรียนแจกจ่ายแก่นักเรียนโรงเรียนวัดจอมทองรวมทั้งมอบรถจักรยานให้กับเด็กนักเรียนยากจนที่บ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียนเพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางเรียนหนังสือระหว่างบ้านกับโรงเรียน

 

ค่ำนี้มีนัดผวจ.พบประชาชนต.จอมทอง

ในช่วงเย็น นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ยังได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดพิษณุโลกลงแข่งขันฟุตบอลกับทีมผู้นำหมู่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความรัก ความสามัคคีสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่ด้วย

ค่ำนี้มีนัดผวจ.พบประชาชนต.จอมทอง

ข่าว-ภาพ / ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น