น้ำดื่มช้างน้ำใจงามช่วยบรรเทาทุกข์น้ำท่วมพิษณุโลก

น้ำดื่มช้างน้ำใจงาม

8 กันยายน 2554  ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายนริศ ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 3600 ขวด จากนายศิรัสพงศ์ อุดมศรี ผู้จัดการบริษัทป้อมคลังเครื่องดื่มตราช้างพิษณุโลก ทั้งนี้บริษัทป้อมคลังได้แสดงความจำนงบริจาคน้ำดื่มให้กับจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะนี้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้แทนบริษัทป้อมคลังที่แสดงน้ำใจและห่วงใยผู้ประสบภัยพี่น้องคนไทยด้วยกัน โดยเฉพาะน้ำดื่มเป็นสิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องการและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีพในช่วงที่บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วม เนื่องจากไม่สามารถหาได้ในพื้นที่

น้ำดื่มช้างน้ำใจงาม

สำหรับสิ่งของที่ภาคเอกชนนำมาบริจาค จังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกจัดทำระบบบัญชีสิ่งของบริจาคและจัดสรรนำไปช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่ต่อไป ส่วนประชาชนหรือภาคเอกชนที่ประสงค์จะบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลก สามารถติดต่อขอบริจาคโดยตรงที่จังหวัดพิษณุโลก หรือที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 0-5523-0465 และ 0-5523-0398 ได้ในทุกวัน

ภาพ-ข่าว / ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น