สวนชมน่านหน้าเฉลิมขวัญ

สวนชมน่านหน้ารร.เฉลิมขวัญ

แม่น้ำน่านขึ้นสูง มิดทุกขั้นบันได สวนชมน่านฯ บริเวรหน้ารร.เฉลิมขวัญสตรี อ.เมืองพิษณุโลก 15 กย.2554

แสดงความคิดเห็น