หน้าองค์การโทรศัพท์น้ำน่านไหลเข้าแล้ว

หน้าองค์การโทรศัพท์พิษณุโลก

แม่น้ำน่านหน้าองค์การโทรศัพท์พิษณุโลกน้ำเริ่มล้นตลิ่งแล้ว 15 กย.2554

แสดงความคิดเห็น