พนังกั้นน้ำแควน้อยพังท่วมต.มะขามสูง

ถ.พิษณุโลก-พรหมพิราม ต.มะขามสูง 16 กย.2554

วันที่ 16 ก.ย. 54 ผู้สื่อรายงานสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก โดยในวันนี้ที่บริเวณถนนสายพิษณุโลก –พรหมพิราม ช่วง ม.2 กับ ม.3  บ้านวังแร่ ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  แม่น้ำแควน้อยได้ไหลเอ่อเข้าท่วมถนนเป็นระทางยาว 500 เมตร  แต่รถยังสามารถผ่านไปมาได้ แต่ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นสูงตลอดเวลา  ทำให้บ้านเรือนที่ติดกับถนนได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย เนื่องจากน้ำได้ไหลมาอย่างรวดเร็วช่วงเวลา 08.00-09.00 น. เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น บางหลังเก็บข้าวของไม่ทัน

ถ.พิษณุโลก-พรหมพิราม ต.มะขามสูง 16 กย.2554

 

นายสมชาย  ศรีแก้ว นายกอบต.มะขามสูง เปิดเผยว่า เวลา 04.00 น.16 กันยายน 2554 พนังกั้นริมแม่น้ำแควน้อยบริเวณม.2 ต.มะขามสูงถูกน้ำกัดเซาะพังทลาย น้ำจากแม่น้ำแควน้อยไหลเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในต.มะขามสูง และเพิ่มระดับขึ้นเรื่อย ๆ ขณะนี้ยังไม่สามารถซ่อมแซมได้ เพียงประกาศเตือนและช่วยชาวบ้านเก็บของขึ้นสู่ที่สูง

 

ส่วนสถานที่อื่นที่ถูกน้ำท่วมมี ถนนสายตลาดหัวรอ ม.4 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 50-80 เซนติเมตร รถเล็กผ่านไม่ได้ เป็นระยะทางยาวกว่า 800 เมตร  บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ราชการหลายแห่ง ทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างทุลักทุเล นอกจากนั้นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนน้ำไหลเข้าท่วมสูงอีกเช่นเดียวกัน แม่น้ำน่านได้เอ่อไหลเข้าท่วมพื้นที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ก่อนจะไหลทะลักเข้าไปในโรงเรียนวัดโพธิญาณ ทำให้บริเวณโรงเรียนถูกน้ำท่วมพื้นที่ทั้งหมด ทางโรงเรียนได้สั่งปิดการเรียนการสอนทันที

น้ำแควน้อยท่วมต.มะขามสูง16 กย.54

แสดงความคิดเห็น