10.90 เมตร 16 กย.2554

ออกกำลังกลางน้ำน่าน16กย.2554

บรรยากาศสวนชมน่านยามเช้า ประชาชนยังออกกำลังกายตามปกติ แม้ว่าแม่น้ำน่านจะขึ้นสูงสุด 10.90 เมตร 16 กย.2554

แสดงความคิดเห็น