แม่น้ำน่านจากสะพานเอกา

น้ำน่านสูงสวนชมน่าน16กย.2554

สภาพแม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลกมุมมองจากสะพานเอกาทศรถ เวีสวนชมน่านยังคงเจิ่งนองด้วยน้ำ 16 กย.2554

แสดงความคิดเห็น