จอมทองอ่วมแช่น้ำนาน

จอมทองยังอ่วม

ภาพจากทางบ้าน คุณชัย จอมทอง ถ่ายสะพานเกาะกลางหมู่ที่ 7 ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก แสดงความลึกของน้ำต้องใช้รถที่สูงหรือเรือสัญจร น้ำท่วมขังม.5 ม.7 ต.จอมทองมานานแล้ว จากน้ำน่านและน้ำแควน้อยที่ทรงตัวสูงสองเดือน 

แสดงความคิดเห็น