น้ำท่วมศูนย์ราชการต.หัวรอ

น้ำท่วมศูนย์ราชการต.หัวรอ16กย.54

ภาพจากทางบ้าน คุณkunpha  ส่งมาให้พิษณุโลกฮอตนิวส์ น้ำท่วมศูนย์ราชการ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก  16ก.ย.54 น้ำท่วมตลอดเส้นทาง ระหว่าง อบต.หัวรอ ถึง ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย ระดังน้ำสูงเกือบ 1 เมตร รถเล็กห้ามผ่าน

แสดงความคิดเห็น