ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์น้ำเริ่มท่วมสูง

ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.วัดจันทร์ 18 กย.2554

18 กันยายน 2554 ถนนสายพิษณุโลก-นครสวรรค์ ขาออกเมือง ตรงห้ามห้างเซ็นทรัลเฟอร์นิเจอร์ ทางเข้าอบต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก น้ำจากแม่น้ำน่านไหลท่วมผิวจราจรสูง 20 เซนติเมตร ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถใช้สัญจรได้เลนเดียว

 

ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.วัดจันทร์ 18 กย.2554

แสดงความคิดเห็น