ถ.อบต.วัดจันทน์น้ำท่วมผ่านไม่ได้

ถ.อบต.วัดจันทร์น้ำท่วมสูง 18 กย.54

ถนนเส้นในหน้าที่ทำอบต.วัดจันทร์ น้ำท่วมสูง รถเล้กไม่สามารถผ่านได้ 18 กัยยายน 2554

แสดงความคิดเห็น