ทุกภาคส่วน ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

มอบเงินช่วยเหลือ

ชมรม 7 สมาคม-มูลนิธิ พิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วมให้เทศบาลนครพิษณุโลก

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 20 กันยายน 2554  ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครพิษณุโลก นายฐิติ  วิศวชัยวัฒน์  รักษาการ ประธานชมรม 7 สมาคม-มูลนิธิ พิษณุโลก  มอบเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อให้การสนับสนุนและให้กำลังใจเทศบาลนครพิษณุโลกโดยนางเปรมฤดี  ชามพูนท  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกเป็นตัวแทนรับมอบ

นอกจากนี้ทางด้านคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์  ได้นำสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มมอบให้กับทางเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกต่อไป

น้องๆร่วมช่วยเหลือ

มอบของน้ำท่วม – นางเปรมฤดี  ชามพูนท  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  มอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งพร้อมยารักษาโรค น้ำดื่ม  ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมบ้านเรือนในชุมชนพระลือ  เมื่อ 19 กันยายน 2554 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้อต้น

 

ลุยช่วยเหลือน้ำท่วม
มอบของ
มอบของช่วยเหลื่อน้ำท่วม
มอบของช่วยเหลือน้ำท่วม

ขอขอบคุณ ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น