สุดยอดหัวใจบริหารรพ.สุขภาพต.วัดจันทร์

ที่บริการชั่วคราวรพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนต.วัดจันทร์

วันที่ 20 ก.ย. 54 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังกระแสน้ำ จากแม่น้ำน่านได้ไหลเข้าท่วมในพื้นที่ ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก ทำให้ชุมชนถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัดจันทร์ หรือชื่อเดิมสถานีอนามัยวัดจันทร์  ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงประมาณ 80 เซนติเมตร ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดบริการรักษาให้กับประชาชนได้ จึงได้ย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค และเวชภัณฑ์ มาตั้งรับการรักษาให้กับประชาชนในพื้นที่

ที่บริการชั่วคราวรพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนต.วัดจันทร์

 

จากการสอบถามทราบว่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์  ถูกน้ำท่วมมาตั้งแต่วันศุกร์ 16 กย/.2554 ระดับน้ำจากแม่น้ำน่านไหลเอ่อเข้าท่วมจนไม่สามารถเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยได้ ทำให้ต้องขนย้ายสิ่งของต่างๆ ทั้งยารักษาโรค และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างที่ขนมาได้ นำมาตั้งโต๊ะรับการรักษาให้กับประชาชน และจ่ายยาให้กับผู้ป่วยที่นัดเอาไว้  เพราะสถานที่ถูกน้ำท่วม โดยเฉพาะชั้นล่างที่เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไปถูกน้ำท่วมเสียหาย  จึงจำเป็นต้องย้ายมาตั้งอยู่หน้าร้านขายของบนฟุตบาธทางเดิน ริมถนนสีหราชเดโชชัย หรือ ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ เพื่อให้บริการกับประชาชน

ที่บริการชั่วคราวรพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนต.วัดจันทร์

 

อนุชา   แก้วคำมา – ปรีชา  นุตจรัส ทีมข่าวพิษณุโลกฮอตนิวส์-รายงาน

แสดงความคิดเห็น