พระราชวังจันทน์เข้าชมได้ตามปกติ

พระราชวังจันทน์ 24 กย.2554

24 กันยายน 2554 เวลา 12.00 น.แม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลกยังทรงสูงสุดที่ระดับ 10.96 เมตร ที่บริเวณถนนวังจันทน์ ตั้งแต่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกจนถึงค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระดับน้ำอยู่เหนือผิวถนน แต่อยู่ในแนวกั้นที่ทหารและเทศบาลฯใช้คันดินเสริมกระสอบทราย ทำให้ยังสามารถป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ได้อย่างดี โดยเฉพาะบริเวณพระราชวังจันทน์ หรือ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมแห่งเดิมนั้น ระดับน้ำแม่น้ำน่านสูงมาก ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อพระราชวังจันทน์ นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าชมและศักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ตามปกติ และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ได้วางเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำฝนที่ขังอยู่ในบริเวณพระราชวังจันทน์ออกจนแห้งเกือบหมดแล้ว

พระราชวังจันทน์ 24 กย.2554

 

ท่าน้ำวังจันทน์ 24 กย.2554

 

ถ.วังจันทน์ หน้าป่าไม้ 24 กย.2554

 

ถ.วังจันทน์ 24 กย.2554

แสดงความคิดเห็น