พิจิตร-ปั้มน้ำมันเรือ

ปั้มน้ำมันเรือ

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังคงสร้างผลกระทบอย่างต่อเนื่องน้ำได้ท่วมบ้านเรือนประชาชน  พื้นทีทางการเกษตร  พร้อมกับท่วมถนนจำนวน128 สาย   ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องอาศัยเรือในการสัญจรทั้งเรือหางยาว แลเรือพาย     ในขณะที่การเดินทางทางบกลำบากมากขึ้น  แต่ในความลำบากยังมีความสะดวก ชาวบ้านที่ใช้เรือหางยาว  นำเรือหางยาวเข้าเติมน้ำมันถึงสถานีบริการน้ำมันของกลุ่มโครงการร้านค้าชุมชนและปั้มน้ำมันชุมชนตำบลปากทาง  ที่น้ำจากเทือกเขาจังหวัดพิษณุโลก และน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าท่วมระดับน้ำสูง 40-60 เซนติเมตร   โดยไม่ต้องซื้อใส่กระติกไปเติมเรือหางยาวเหมือนก่อน

 

นายทอง  กบุญรัตน์  อายุ 58 ปี ชาวบ้านตำบลปากทาง อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า  น้ำท่วมถนนจนต้องนำเรือหางยาวมาใช้  ซึ่งก็ทำให้การเดินทางลำบากมาขึ้น  แต่ที่สะดวกคือสามารถนำเรือหางยาวเข้าไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันของชุมชน ที่น้ำท่วมสูง 40-60 เซนติเมตร  โดยเรือสามารถเข้ามาเติมน้ำมันได้ถึงบริเวณหัวจ่ายในตัวปั้ม   ตนเองและเพื่อนบ้านจึงนำเรือเข้ามาเติมน้ำมันแทนการซื้อน้ำมันใส่กระติกเพื่อไปเติมเครื่องเรือเหมือนก่อน

 

สำหรับพื้นที่จังวัดพิจิตรนอกจากจะท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ทางการเกษตร และถนนจนประชาชนส่วนใหญ่หันมาใช้วิธีการเดินทางโดยเรือทั้งเรือพาย และเรือหางยาว  และจากน้ำที่ท่วมสูงส่งผลให้น้ำท่วมสถานีบริการน้ำมันของชุมชน ซึ่งยังคงเปิดบริการเติมน้ำมันมีทั้งรถ และเรือที่เข้ามาเติมในช่วงนี้

//

ขอบคุณ ทีมงานพิจิตรทีวี

แสดงความคิดเห็น