อบจ.พิษณุโลก ใช้งบ 29 ล้านช่วยน้ำท่วม

ช่วยเหลือน้ำท่วม

จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่ประสบปัญหาอุทกภัยค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากปีนี้ ฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำน่าน แม่น้ำยม และแม่น้ำแควน้อยสูงเกินจุดวิกฤติ ประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณสูงเกิน 100% ซึ่งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้จึงต้องเร่งระบายน้ำออก ส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก  โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางระกำ และอำเภอพรหมพิรามที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย  ทรัพย์สินต่างๆ และพื้นที่เกษตรกรรมถูกน้ำท่วมเสียหายเป็นจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ โดยใช้งบประมาณในการช่วยเหลือไปแล้ว กว่า 29 ล้านบาท

มอบของ

นาย สุรินทร์ ฐิติปุญญา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในปี 2554 ได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปแล้ว กว่า 60,000 ครัวเรือน และสนับสนุนกระสอบทรายให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำแนวป้องกันตลิ่งและคันกั้นน้ำ กว่า 280,000 ใบ รวมมูลค่า กว่า 29 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานแก่เทศบาลนครพิษณุโลก เช่น รถขุด รถเกรด รถบรรทุกสิบล้อ และรถฟาร์มแทรกเตอร์ เพื่อเสริมแนวตลิ่งป้องกันแม่น้ำน่าน ได้รับมอบหมายจากจังหวัดพิษณุโลก ในการทำแนวตลิ่งตั้งแต่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำน่าน ตำบลหัวรอ ถึงวัดตาปะขาวหาย นำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ช่วยทำพนังกั้นน้ำที่หน่วยพัฒนาทหารเคลื่อนที่ที่ 34 ตำบลหัวรอ และที่หมู่ 2 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมทั้งได้ให้การสนับสนุนเรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำ และรถแบ็คโฮขุดลอกคลองระบายน้ำ เสริมคันดินป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้จังหวัดพิษณุโลกสามารถผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยในปีนี้อย่างดีที่สุด

 

 

แสดงความคิดเห็น