เทศบาลนครพิษณุโลกต้อนรับคณะเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้


 

รับคณะ

สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก นางเปรมฤดี  ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้นำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2554 รับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเพื่อได้เรียนรู้ความเป็นไทย และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  โดยโรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

 

รับคณะ

โดยมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรียนรู้ความเป็นไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก สุโขทัย ลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน -1 ตุลาคม 2554 นำโดยนายอนุศักดิ์  อายุวัฒนะ  รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  และคณะครูนักเรียนจำนวน 280 คน นอกจากนี้ทางคณะเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลกด้วย

 

รับคณะ
รับคณะจากภาคใต้
รับคณะ

 

////

ขอขอบคุณ ข่าวภาพ ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น