ผู้ว่าฯย้ำจำนำข้าว7ตค.ต้องปลอดทุจริต

ย้ำจำนำข้าวต้องปลอดทุจริต

เวลา09.00 น.วันที่ 30 กันยายน 2554 ที่สำนักงานค้าพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก มีการประชุมคณะกรรมการโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูการผลิต2554/2555 ที่จังหวัดพิษณุโลก เตรียมการเปิดรับจำนำข้าวจากเกษตรในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ มีตัวแทนจากภาคราชการ ภาคเอกชน และเกษตรกรเข้าร่วมประชุมเตรียมการ มีนายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานที่ประชุม

 

นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผวจ.พิษณุโลก เปิดเผยก่อนเข้าวาระการประชุมกับคณะทำงานโครงการรับจำนำข้าวพิษณุโลกว่า โครงการรับจำนำข้าวพิษณุโลกจะเริ่มต้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการ ต้องละเอียดทั้งระบบการจำนำ การประชุมชี้แจง การออกหนังสือรับรองเกษตรกร การดูแลโรงสี โกดัง การตรวจสอบสต็อค การแปสภาพ การป้องกันการสวมสิทธิ์เป็นภารกิจที่ใหญ่หลวงมาก เพราะเป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันดูแลทุกฝ่าย ฝ่ายราชการก็ต้องเข้มงวด ต้องช่วยกันทำงาน ต้องซื่อสัตย์ ถ้าไม่ซื่อสัตย์แล้วเจ๊งเลย ระบบนี้จะไปไม่รอด โครงการรับจำนำข้าว เป็นระบบได้รับการปรามาสว่าโกงกันมากที่สุด เป็นโจทย์ ที่เราต้องแก้โจทย์ให้ได้ ต้องเรียบร้อย ถูกต้อง ไม่คิดที่จะเอา คิดที่จะให้ ต้องพูดกันตั้งแต่ต้น

 

สำหรับจังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ปลูกข้าวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2554 ประมาณ 1.7 ล้านไร่ แต่ถูกน้ำท่วมเสียหายไปแล้วประมาณ 6 แสนไร่ ขณะนี้ในเดือนกันยายน-ตุลาคม จะเริ่มการเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณการผลผลิตข้าวเปลือกนาปีของจังหวัดพิษณุโลกจะเหลือพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ 1,120,653 ไร่ มีผลผลิต 881,121 ตัน ( ผลผลิต 680 กก.ต่อไร่ )

 

ประมาณการพิษณุโลกเหลือข้าวเปลือก8แสนตัน

โครงการรับจำนำข้าวของจังหวัดพิษณุโลกนั้น มีโรงสีสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 19 แห่ง ครอบคุลมพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ แต่ปีนี้ น้ำได้ท่วมนาข้าวในอำเภอพรหมพิราม อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอเมืองบางส่วนเสียหายจำนวนมาก เกตษรกรจำนวนมากจึงพลาดโอกาสที่จะได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลผลิต 2554/2555 และมีการเฝ้าระวังว่า จะมีการสวมสิทธิ์ นำรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าว แต่พื้นที่ปลูกข้าวจริง ๆ ถูกน้ำท่วมเสียหาย มาสวมสิทธิ์ขอใบประทวนเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว

 

////

ชมภาพวีดีโอ

แสดงความคิดเห็น