ประชุม19 โรงสีรับโครงการจำนำข้าว 7 ต.ค.นี้

ประชุมรับจำนำข้าว

วันนี้ ( 4 ต.ค.54 ) ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก   นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนายนริศ   ปิยพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมประชุม ผู้แทนโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2554  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและทำความเข้าใจในข้อปฏิบัติของโรงสีที่เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้  เพื่อยึดถือและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ โรงสี หรือตลาดกลางจะต้องแจ้งสถานที่เก็บข้าวตามโครงการให้ อคส. หรือ อ.ต.ก. ทราบก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องแยกกองข้าวของโรงสีที่ดำเนินธุรกิจทางการค้าปกติ จากกองข้าวที่รับจำนำตามโครงการอย่างชัดเจน รวมทั้ง จัดทำป้ายแสดงกองข้าวไว้ตลอดเวลา   ห้ามโรงสี หรือตลาดกลางรับฝากข้าวเปลือกจากเกษตรกรไว้ก่อน  หากมีการรับฝากข้าวเปลือกไว้ก่อนให้ถือว่าเป็นข้าวของโรงสี มิใช่ข้าวที่รับจำนำของรัฐบาล โดยเกษตรกรจะต้องนำหนังสือรับรองเกษตรกรและข้าวเปลือกมาส่งมอบ ณ จุดรับจำนำพร้อมกันด้วย

สำหรับในจังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้มีโรงสีสมัครเข้าร่วมโครงการ 19 ราย ใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอพรหมพิราม อำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม และ อำเภอบางระกำ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับรองของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด และนำผลการตรวจสอบและรับรองให้ อคส. อ.ต.ก. ดำเนินการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งคาดว่าจังหวัดพิษณุโลก จะเปิดรับจำนำข้าวเปลือกตามโครงการดังกล่าวได้ทันภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2554

 

แสดงความคิดเห็น