กาชาดออกรับบริจาคเลือด13ครั้งตค.2554

นางปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเดือนตุลาคม 2554 นี้ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกยังคงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวก็มีภารกิจด้านการรับบริจาคโลหิตจากประชาชนผู้ใจบุญสนับสนุนช่วยเหลือสภากาชาดไทย โดยในเดือนตุลาคม 2554 นี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก กำหนดแผนออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตจากผู้ใจบุญเพื่อนำไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย ณ สถานที่หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน ในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 13 ครั้ง ดังนี้

–                   วันจันทร์ที่     3  ตุลาคม 2554                  ณ ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก

–                   วันอังคารที่   4  ตุลาคม  2554                  ณ สหกรณ์การเกษตรชาติตระการ อำเภอชาติตระการ

–                   วันจันทร์ที่    10 ตุลาคม  2554 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก

–                   วันอังคารที่   11  ตุลาคม  2554                ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช

–                   วันพฤหัสบดีที่  13 ตุลาคม  2554            ณ ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3

–                   วันจันทร์ที่  17  ตุลาคม  2554                  ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

–                   วันอังคารที่  18  ตุลาคม  2554                 ณ บริษัทแอมเวย์ (สาขาพิษณุโลก) จำกัด

–                   วันพุธที่  19  ตุลาคม  2554                       ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์

–                   วันศุกร์ที่  21  ตุลาคม  2554                     ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก

–                   วันอังคารที่  25  ตุลาคม  2554 ณ ที่ว่าการอำเภอวังทอง

–                   วันพุธที่  26  ตุลาคม  2554                       ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

–                   วันพฤหัสบดีที่  27  ตุลาคม  2554           ณ กรมทหารช่างที่ 3

–                   วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2554                     ณ กองพันทหารม้าที่ 9 ค่ายเอกาทศรถ

สำหรับประชาชนผู้ใจบุญและประสงค์จะบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย สามารถบริจาคได้กับหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ตามวันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น

แสดงความคิดเห็น