ตรวจสต๊อกข้าวโรงสี 18 แห่ง พร้อมเปิดจำนำพรุ่งนี้

ตรวจสต๊อกข้าว

วันนี้(6 ต.ค.)ตามที่จังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล ในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ซึ่งมีโรงสีที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการรับจำนำ จำนวน 18 ราย ทางสำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก โดยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าว ตามโครงการรับจำนำข้าวจังหวัดพิษณุโลก ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการระดับจังหวัด  จึงต้องดำเนินการตรวจความพร้อมของโรงสีทั้ง 18 โรงสี ใน 5 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก คือ อำเภอเมือง พรหมพิราม วังทอง บางกระทุ่ม และบางระกำ   ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเริ่มเปิดรับจำนำ ในวันที่ 7 ตุลาคมนี้

ตรวจสต๊อก

 

โดยทางคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าว ได้เดินทางไปตรวจที่โรงสีรุ่งโรจน์พืชผล ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม เพื่อตรวจสต็อกคงเหลือของทางโรงสีก่อนที่จะมีการรับมอบข้าวจากเกษตรกร ตามโครงการรับจำนำข้าว  และตรวจสถานที่ที่จะจัดเก็บข้าว ซึ่งทางโรงสีจะต้องเก็บรักษาข้าวเปลือกที่รับจำนำไว้ในโกดังของโรงสีพร้อมทั้งดูแลรักษา รับผิดชอบคุณภาพของข้าวเปลือกเช่นเดียวกับการดูแลคุณภาพสินค้าในทางปกติของตนเองด้วย

ตรวจสต๊อก

ด้านนายประจักษ์  อ้วนวิจิตร คณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าว กล่าวว่า ทางคณะทำงานจะเดินทางตรวจโรงสีทั้ง 18  โรงสี เพื่อตรวจดูความพร้อมของโรงสีให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ที่จะเป็นวันแรกของการเปิดรับจำนำข้าว ซึ่งขณะนี้ทางโรงสีที่เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งสถานที่ที่จะรับข้าวจากการเกษตรกร  เครื่องวัดความชื้น  กล้องวงจรปิด และตาชั่ง  พร้อมทั้งยังกล่าวอีกว่าโครงการรับจำนำข้าวของทางรัฐบาลครั้งนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ผลักดันและช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งหลังโครงการรับจำนำของรัฐบาลเปิดขึ้น จะส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศยกระดับราคาขึ้นอีกทั้งทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกปรับตามไปด้วย

////

[media id=95 width=480 height=360]

แสดงความคิดเห็น