ผู้ว่าฯแบงก์ชาติประเมินน้ำท่วมข้าวเสียหาย2หมื่นล้าน

วันที่ 7 ตุลาคม 2554 ที่โรงแรมอมรินทร์ ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)สำนักงานสาขาพิษณุโลก จัดงานสัมมนาและตลาดนัดการเงิน “เขตการค้าเสรี : โอกาสของ SMEs” โดยเชิญ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  และ นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ของ บสย ร่วมงานเสวนาครั้งนี้พร้อมวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เหตุการณ์น้ำท่วมรอบนี้ ผลกระทบต่อประชาชนวงกว้าง แบงก์ชาติได้ประเมินผลกระทบด้านเกษตรกรรมเสียหายร่วม 2 หมื่นล้านบาท ตนได้ทำหนังสือเวียนไปยังธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ให้มีความยืดหยุ่นแก่ลูกค้าที่ถูกน้ำท่วม ให้ยึดเวลาชำระหนี้ออกไป โดยเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิต จากเดิมที่ชำระชั้นต่ำ 10 เปอร์เซ็นต์ก็ให้ใช้ดุลพินิจลดยอดชำระเงินชั้นต่ำออกไป ในช่วงนี้ถึงกลางปีหน้า หรือ ระยะ 9 เดือน สำหรับลูกค้าการค้าของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ก็ขอให้สถานบันการเงินดุลยพินิจปรับโครงสร้างหนี้

คำถามที่ว่าจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างไรนั้น ผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่า ในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา อุปสงค์ในประเทศ ก็เชื่อว่า เศรษฐกิจยังเติบโตได้ แต่อุปสงค์ในต่างประเทศ ด้านการส่งออก จะขยายตัวในอัตราที่ถดถอย ทั้งนี้ตลาดในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นถดถอย

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์  กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ของ บสย เปิดเผยว่า น้ำท่วมรอบนี้ เท่าที่สำรวจลูกค้าของบสย.ภาคเหนือตอนล่างเสียหายจำนวน 500 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 1 พันล้านบาท สิ่งที่ทำได้ก็คือ ยืดหยุ่นการพักชำระหนี้ของลูกค้าบสย.ตามนโยบายแบงก์ชาติ ซึ่งแต่ละสาขาก็ต้องลงมาพิจารณาโปรแกรมต่างๆของลูกค้าที่ใช้บริการ ซึ่งบสย.ได้ปล่อยวงเงินค้ำประกันสะสมประมาณแสนล้านบาท—–

แสดงความคิดเห็น