น้ำยมบางระกำยังท่วมสูงยังไม่ระบายลงแม่น้ำน่าน

(14 ตุลาคม 2554) บรรดิษฐ์  อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดพิษณุโลกยังคงท่วมขังมากที่สุดที่อ.บางระกำ เนื่องจากน้ำจากจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยได้ไหลเข้าสู่แม่น้ำยม และพื้นที่ท่วมขังเดิมของอ.บางระกำ ทำให้ขณะนี้ ปริมาณน้ำท่วมขังของอ.บางระกำยังเป็นวงกว้างเหมือนเดิม แต่ก็เริ่มลดระดับลงเล็กน้อยแล้ว และขณะนี้ แม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลกได้ลดระดับลงมาก อยู่ที่ 8.33 เมตร และระดับน้ำของแม่น้ำน่านต่ำกว่าระดับน้ำของแม่น้ำยมแล้ว ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติ ชลประทานก็จะระบายน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่านด้วยคลอง DR 2.8เพื่อนำน้ำท่วมขังออกพื้นที่บางระกำ แต่สถานการณ์ขณะนี้ พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังประสบวิกฤติน้ำสูงมาก จึงขอให้ชาวอำเภอบางระกำอดทนรอไปก่อน คงประมาณอีก 1 สัปดาห์ จึงจะเริ่มระบายน้ำออกสู่แม่น้ำน่านได้

นายสมหวัง  ปารสุขาร หัวหน้าฝ่ายบำรุงและรักษาน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า 14 ตุลาคม เขื่อนแควน้อยฯจุน้ำ 100.11 % ปริมาณน้ำ 940.02 ล้านลบ.ม. สูงกว่าระดับกักเก็บ939 ล้านลบ.ม. แต่เขื่อนแควน้อย ได้ลดการระบายน้ำลงมามาก อยู่ที่ 150 ลบ.ม.ต่อวินาที หรือวันละ12.96 ล้านลบ.ม. เพื่อลดผลกระทบกับจังหวัดนครสวรรค์

////

แสดงความคิดเห็น