ปล่อยขบวนรถสาธารณสุขเคลื่อนที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนครสวรรค์

ปล่อยขบวนรถ

เมื่อเวลา 07.00 น.ของวันนี้( 20 ต.ค.) ที่สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันปล่อยแถวหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย ที่ จ.นครสวรรค์ เนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์ได้ถูกน้ำท่วมในเขตคัวเมือง และส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากที่ต่างเดือดร้อนตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา และถึงแม้ว่าสถานการณ์ในช่วงนี้จะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ตาม แต่ผู้ประสบภัยกำลังประสบปัญหากับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดโรคติดต่อมากมาย ซึ่งเกิดขึ้นหลังภาวะน้ำท่วม โดยเฉพาะศูนย์อพยพเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมาก ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ รพ.พุทธชินราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านการรักษาพยาบาล กาสรควบคุมและป้องกันโรค การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โดยจะปฏิบัติการที่ศูนย์อพยพเขาคีรีวงศ์ ซึ่งมีผู้อพยพ 1,245 คนและศูนย์อพยพโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ อีกจำนวน 620 คน ซึ่งหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็วนี้จะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 20 -29 ตุลาคม นี้

ปรีชา เรืองจันทร์
ปล่อยขบวนรถ

////

แสดงความคิดเห็น