อ.พรหมพิรามยังท่วมขังสูงผวจ.สั่งเร่งระบาย

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินทางไปตรวจเยี่ยมราษฏรผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่อพยพ ขึ้นมาอาศัยอยู่ที่พักชั่วคราว ที่บ้านปากคลองฉลอง หมู่ 10 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยเนื่องจากน้ำเหนือไหลบ่าข้ามทุ่งมาจากทางตอนบนจังหวัดสมทบกับน้ำแม่น้ำแควน้อยเอ่อล้นตลิ่ง มีน้ำท่วมสูงมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้สอบถามปัญหาและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ระหว่างอพยพขึ้นที่สูงของชาวบ้าน ทราบว่าชาวบ้านบางส่วน เริ่มที่จะกลับไปฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนของตนเองหลังระดับน้ำท่วมในพื้นที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากทางตอนบนไม่มีฝนตก ประกอบกับทางจังหวัดพิษณุโลกได้ประสานให้ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก เร่งดำเนินการระบายน้ำท่วมออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเร็วที่สุด

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงเรือสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในเขต ตำบลมะต้อง ทั้ง 12 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ในบางหมู่บ้าน  ถึงแม้ระดับน้ำจะลดลงประมาณ 20 เซนติเมตรแล้วก็ตาม จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้สั่งการไปยัง นายประพันธ์ จันทน์ชุ่ม นายอำเภอพรหมพิราม ให้เร่งสำรวจความเสียหายในช่วงน้ำลดเพื่อ เตรียมเยียวยาพื้นที่ ทั้งแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านที่เหลืออีก 2,192 ครัวเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรที่ถูกน้ำท่วมทั้งพืชสวนและพืชไร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านได้กลับมาประกอบอาชีพได้ทันทีหลังน้ำลด  ทั้งนี้อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขังเกิน 7 วัน และได้รับความเสียหาย ได้ผ่านการสำรวจและผ่านการทำประชาคมไปแล้ว จำนวน 4,216 ครัวเรือน ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแล้วจำนวน 2,024 ครัวเรือน เป็นเงินทั้งสิ้น 10,120,000 บาท

 

แสดงความคิดเห็น