หยุดยาวนักเที่ยวเริ่มเข้าเมืองสองแคว

วันที่ 27 ตุลาคม 2554 วันหยุดยาวในพื้นที่น้ำท่วม ประชาชนจากกรุงเทพฯและปริมณฑล เริ่มเดินทางกลับบ้านพักและมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลก บรรยากาศที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองสองแคว นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางสัญจรจำนวนมาก เข้ามากราบนมัสการพระพุทธชินราช ภายในวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับเทศกาลวันหยุดยาวปกติระยะเวลา 4-5 วันแล้ว ในช่วงที่น้ำกำลังท่วมพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ปริมาณนักท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะที่วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ดูบางตากว่าฤดูกาลท่องเที่ยวปกติมาก สาเหตุจากพะวงเรื่องปัญหาอุทกภัย และการจับจ่ายใช้สอย รวมถึงการเดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือที่ไม่สะดวกเหมือนฤดูกาลท่องเที่ยวปกติ 

แสดงความคิดเห็น