ม้าเต้นโชว์เงินส่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ในงานประเพณีลอยกระทงโลก ที่ทางจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก และหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10  พฤศจิกายนนี้ ปรากฎว่ามีประชาชนให้ความสนใจมาท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจคือ ขบวนแห่ ที่ปีนี้ได้รับความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จัดขบวนแห่เข้าร่วมสร้างสีสันอย่างมากมาย  แต่ที่ได้รับความสนใจอยากมาก คือ  ขบวนแห่ม้าโชว์  จำนวน 10 ตัว ที่นายทรงวุฒิ  ภักดีโต เจ้าของเจเจฟาร์ม นำม้าเข้ามาแสดงในขบวนแห่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับขบวนแห่แล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วย

นายทรงวุฒิ  กล่าวว่า  การแสดงของม้าโชว์ที่มาสร้างสีสันให้กับขบวนแห่แล้วยังถือเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพอีกด้วย เพราะรายได้จากที่ประชาชนนำมาร่วมให้ตลอดทางที่มีการแสดงม้าโชว์ ก็จะนำไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพในขณะนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงน้ำใจของคนไทยว่าไม่ทิ้งกัน แม้รายได้จะไม่มากแต่ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจที่ทางผู้ประกอบการเลี้ยงม้าโชว์กับประชาชนชาวพิษณุโลก ที่จะช่วยเหลือ

สำหรับบรรยากาศในการแสดงได้รับความสนใจจากประชาชน 2 ฝากทางที่ขบวนแห่ม้าโชว์ผ่านไป มีประชาชนนำเงินมาร่วมบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรุงเทพต่อไป

แสดงความคิดเห็น