ชาวนครไทยแห่ขึ้นเขาช้างล้วงปักธงชัย

เขาช้างล้วง

ที่บริเวณเชิงเขาช้างล้วง ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษาในอำเภอนครไทย  และประชาชนทั่วไป  ร่วมขบวนแห่ธง ในงานประเพณีปักธงชัยนครไทย เทิดไท้องค์พ่อขุนบางกลางท่าว ปี 2554 เพื่อนำขึ้นไปปักบนยอดเขา 3 ยอด คือ เขาฉันเพล เขาย่านไฮ และเขาช้างล้วง  ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวนครไทยสืบสอดมาตั้งแต่โบราณกาลมาจวบจนปัจจุบัน  ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี   โดยชาวบ้านจะแห่แหนนำธงขึ้นไปปักบนยอดเขาช้างล้วง เพื่อระลึกถึงพ่อขุนบางกลางท่าว เจ้าเมืองบางยางในอดีต ซึ่งกาลต่อมาก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย เป็นการรำลึกถึงชัยชนะของพ่อขุนบางกลางท่าวที่มีชัยชนะศึก และเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เชื่อกันว่าการปักธง จะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข กินดีอยู่ดี ถ้าปีใดไม่ไปปักธงจะทำให้เกิดภัยพิบัติหรือเภทภัยต่างๆ ที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหรือเสียชีวิตได้ ในการนำธงขึ้นไปปักบนยอดเขาช้างล้วง ชาวอำเภอนครไทย จะร่วมกันถักทอผืนธงสีขาว ขนาดใหญ่ 3 ผืน พร้อมใจกันแห่แหนนำขึ้นไปปักบนยอดเขาทั้ง 3 ยอด  เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ มีชาวบ้าน นักเรียนนักศึกษาในอำเภอนครไทยและประชาชนทั่วไป  ร่วมขึ้นไปปักธงบนเขาช้างล้วงนับหมื่น 10,000 คน

ขึ้นเขาช้างล้วง
ปักธง
ปักธงชัย

งานประเพณีปักธงชัยนครไทย เทิดไท้องค์พ่อขุนบางกลางท่าว  ปี 2554  มีขึ้นระหว่างวันที่ 4-10  พฤศจิกายน 2554  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนครไทย วัดกลาง และเขาช้างล้วง  มีพิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าว การจัดแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตนครไทย คาราวานสินค้า  พิพิธภัณฑ์นครบางยางจำลอง มหกรรมอาหารนครไทย การประกวดอาหาร ประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้าน การออกร้านกิ่งกาชาด  การแสดงพื้นเมือง ประกวดธิดาพ่อขุน  การแสดงของนักเรียน การแสดงดนตรี คอนเสิร์ต การจำหน่ายสินค้าโอทอป ประกวดผลผลิตทางการเกษตร  การแข่งขันกีฬาชาวเขา กีฬาพื้นบ้าน  การแสดงแสง เสียง เทิดพระเกียรติพ่อขุนบางกลางท่าว  การจัด ริ้วบวนแห่เทิดพระเกียรติพ่อขุนบางกลางท่าว และริ้วขบวนแห่ธง เพื่อไปปักธงชัย ณ เขาย่านไฮ เขาฉันเพล และเขาช้างล้วง ดังเช่นทุกปี    

///

ชมภาพวีดีโอ

[media id=145 width=480 height=360]

แสดงความคิดเห็น