สุดขั้วที่บางระกำ

ตระเวนทำข่าวน้ำท่วมอ.บางระกำมานานร่วมสิบปี เห็นความแตกต่างในแต่ละช่วงฤดูกาลมากพอควร ไม่น่าเชื่อว่า น้ำที่ท่วมขังปีนี้ ปริมาณมหาศาล หายวับไปโดยไม่สามารถกักเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งได้ ก็เป็นอย่างนี้มาชั่วนาตาปีแล้ว สำหรับอ.บางระกำ พื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก และจนถึงบัดนี้ ก็ยังไม่มั่นใจว่า บางระกำโมเดล จะแก้ปัญหาให้ชาวบางระกำได้ตรงจุดหรือไม่

 

แล้วชาวบางระกำคาดหวังอะไรกับบางระกำโมเดล

1.ชาวบางระกำยอมรับได้ว่าพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัยและทำกินอย่างไรเสียน้ำก็ต้องท่วม แต่ควรมีการจัดการให้มาท่วมในเวลาที่เหมาะสม  ให้มีเวลาเกี่ยวข้าวนาปรังรอบที่สองหน่อย

2.เมื่อน้ำท่วมแล้ว ยังพอมีที่อยู่อาศัยได้ มีถนนหนทางที่พอสัญจรเข้าออกได้ โดยการยกระดับถนนบางพื้นที่ให้สูงขึ้น

3.ถึงเวลาหน้าแล้ง ก็ขอให้มีแหล่งน้ำมาพอหล่อเลี้ยงนาข้าวบ้าง

 

ช่วงหน้าแล้งนับแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป น้ำทุกหยดที่ชาวนาบางระกำใช้ทำนา ต้องแลกมาด้วยเงิน ไปซื้อน้ำมันเป็นค่าสูบน้ำจากบ่อบาดาล และบ่อยครั้งมากที่ไปทำข่าว คนลงไปต่อท่อ ล้างบ่อบาดาล แล้วขาดอากาศหายใจเสียชีวิต แม่น้ำยมที่เคยท่วมสูงถึง 11 เมตร มีระดับถึงเดินข้ามได้ เหลือน้ำเป็นแอ่ง ๆ จ่อด้วยเครื่องสูบน้ำดึงเข้านา ใน 1 ปี ทำไมบางระกำอยู่กับน้ำในสภาพสุดขั้วอย่างนี้

 

แล้วบางระกำโมเดลที่นายกยิ่งลักษณ์มาเปิดศูนย์ให้อ.บางระกำจ.พิษณุโลก เป็นจังหวัดต้นแบบนำร่องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืนจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องบางระกำดีขึ้นหรือไม่ ในระยะอันใกล้ เท่าที่สอบถามชาวบ้านหลายคนแล้ว คงไม่สามารถคาดหวังในระยะอันใกล้ได้ ยิ่งช่วงนี้เมืองกรุงและปริมณฑลกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมหนัก และต้องฟื้นฟูความเสียหายแถบนั้นกันยกใหญ่ บางระกำโมเดล คงจะลืม ๆ กันไปก็ได้

 

รู้สึกเห็นใจชาวปริมณฑลและชาวกรุงที่ถูกน้ำท่วมขังนานแรมเดือนอย่างมาก น้ำท่วมกรุงไม่เหมือนน้ำท่วมบ้านนอกที่ชาวบ้านจะปริปากบ่นกันน้อยมาก ตั้งหน้าตั้งตาปรับตัวและหากินร่วมกับน้ำได้ คาดเดาว่า น้ำท่วมบางระกำปีหน้า ความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญจากส่วนกลางจะเพิ่มมากทวีคูณ เพราะชาวกรุงมีประสบการณ์รับรู้ว่า อยู่กับน้องน้ำมันทุกข์ยากแสนเข็นขนาดไหน  ปีหน้า บางระกำ อย่างไรเสียน้ำก็ท่วม จะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง แล้วน้ำท่วมคราใดคนก็มาพูดถึงบางระกำกันอีกครั้ง ส่วนน้ำแล้งน้อยนักที่จะพูดถึง

 

แสดงความคิดเห็น