อบจ.เร่งซ่อมแซมถนนพังหลังน้ำลด

นายสุรินทร์  ฐิติปุญญา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการซ่อมถนนลาดยาง สายบ้านวังทอง ถึง บ้านห้วยหยวก ผิวจราจรกว้าง6 เมตรยาว10 กิโลเมตร ทำพิธีเปิดโครงการที่ หมู่ 9  บ้านคลองนาเมี่ยง ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่อำเภอวังทอง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และราษฎรตำบลชัยนาม ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้      

 

สำหรับเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง ส่วนใหญ่ถนนมีสภาพชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เนื่องจากถูกน้ำท่วมที่ผ่านมา ทำให้พี่น้องประชาชน ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม สัญจรไป-มาลำบาก ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงนำชุดเครื่องจักรกลซ่อมถนนลาดยาง เข้าไปดำเนินการซ่อมถนนสายบ้านวังทอง ถึง บ้านห้วยหยวก ซึ่งชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวกและปลอดภัย เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

แสดงความคิดเห็น